• footer_bg-(8)

הסכמי שירות

הסכמי שירות

הסכמי שירות - Ningbo Ecotrust Machinery Co., Ltd.

במטרה להבטיח שמכונות יציקת המות שלך יקבלו את רמת הטיפול האופטימלית, Ecotrust מציעה חוזה תחזוקה לכיסוי הציוד שלך לאחר תום האחריות.

לאחר רכישת מכונות היציקה שלך, אתה תהיה מכוסה בערבות של 14 חודשים המכסה חלקי חילוף ועבודה, כולל:

1. שירות טלפוני קבוע ומונע.

2. התקנה במקום. טכנאים ממונים לסייע ללקוחות בהתקנת מכונות והפעלת ניסיון במידת הצורך. (הקונה צריך לשאת בכל הוצאות הנסיעה ולשלם 100 דולר לכל טכנאי ליום שירות)

3. אם חלק המכונה נשבר כאשר הוא חורג מזמן הערבות, לקוחות יכולים לרכוש חלקי חילוף מאיתנו (כולל תשלום דמי ההובלה).

4. עדכוני תוכנה, תחזוקה מתקנת, ביקורי שירות מתוכננים.

5. שירות OEM מוצע, שירות עיצוב מוצע, תווית קונה מוצעת.