• footer_bg-(8)

תנור אחזקת גז

  • LQB Gas Heating Aluminium Holding Furnace

    LQB גז חימום אלומיניום תנור אחזקת

    תנור ניסוי זה מתאים למחקר של סגסוגות מגנזיום המשמשות מכוני מחקר ואוניברסיטאות ואוניברסיטאות, וניתן להתאים אותו לפי הצרכים של תנורים שונים שאינם סטנדרטיים.
    הערה: החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים במוצרים המתוארים בדוגמאות. המפרט נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. תמונות המוצרים בדוגמאות הן לעיון בלבד והמוצרים כפופים למוצרים בפועל.