• footer_bg-(8)

מסוע

  • Conveyor belt for die casting machine

    מסוע למכונת יציקה

    המסוע של מכונת יציקת המות משמש בעיקר להפרדה והובלה של יציקות בלחץ בינוני בתהליך הייצור של מכונת יציקת המות כדי לשפר את היעילות של ייצור יציקת המות.

     

    באמצעות מכשיר ההפרדה ניתן להפריד את המוצר מהפסולת, דבר המתאים יותר לקצב היציקה של המוצר ולהשבת הפסולת. העיצוב של המסוע הוא מאוד אינטליגנטי. זה יכול להתאים בצורה גמישה את המהירות והזווית בהתאם לייצור היציקה כדי לעמוד בדרישות של ייצור אוטומטי מלא.